Юридичним особам

Документи

Правила Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «mebli.biz.ua-БУДІВНИЦТВО»
(PDF, 151 КБ)

Примірник типового Договору про участь у Фонді фінансування будівництва (ФФБ)
(PDF, 285 КБ)

Загальні умови
Умови придбання квартири юридичними особами в межах Києва

Інвестиційна програма ПАТ АКБ «mebli.biz.ua» створена на основі Закону України «Про фінансов-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».
Головним інструментом реалізації програми є Фонд фінансування будівництва (ФФБ).
Метастворення ФФБ — отримання Інвесторами у власність квартир або інших об’єктів інвестування (малоповерховий одноквартирний будинок, гаражний бокс/машиномісце, нежитлове приміщення, апартаменти і т.п.).
Ви можете скористатись такими варіантами внесення коштів на будівництво Вашої квартири:

 • Здійснити оплату 100%  вартості квартири;
 • Оплатити повну вартість квартири впродовж періоду будівництва з першим внеском від  30% вартості квартири;

Вносити кошти на будівництво Ви можете тільки за безготівковим розрахунком після укладання Договору про участь у ФФБ.

Для укладання Договору Вам необхідно надати пакет документів згідно з переліком, що додається.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном: 044 254 22 22.

Документи для укладання Договору про участь у ФФБ
Основні документи, необхідні для укладання Договору про участь у ФФБ юридичними особами:

 1. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.
 2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу.
 3. Довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 4. Копія картки із зразками підписів осіб та відбитком печатки. Засвідчена банком, що обслуговує організацію, із обов’язковим зазначенням дати надання копії картки або нотаріально.
 5. Копії документів, що підтверджують повноваження посадових осіб (протокол загальних зборів, наказ про призначення тощо), засвідчені підписом уповноваженої особи (із зазначенням посади, ПІБ) та відбитком печатки юридичної особи.
 6. Копія рішення відповідного органу (протокол) на укладання Договору про участь у ФФБ, якщо статутом (положенням) передбачено обмеження повноважень керівника юридичної особи засвідчена керівником юридичної особи та скріплена печаткою юридичної особи.
 7. Паспорти громадянина України (або інші документи, що посвідчують особу) осіб, які мають право розпорядження рахунком, підписання розрахункових документів та укладання Договору про участь у ФФБ.
 8. Документи, видані органом державної податкової служби, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб, які мають право розпорядження, підписання розрахункових документів та укладання Договорів про участь у ФФБ, в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податку / довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).
 9. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних видів діяльності, операцій (у разі наявності).
 10. Копії форм фінансової звітності із відміткою про отримання органами статистики (засвідчені підписом керівника із зазначенням посади, ПІБ та печаткою юридичної особи):
  • баланс (звіт про фінансовий стан
  • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).
 11. Особа, яка діє від імені клієнта, має надати до банку документи, передбачені пунктами 7 і 8, а також документи, що підтверджують її повноваження.